شهادت رزقی است که خداوند نصیب بندگان خاص خود می کند

دکمه بازگشت به بالا