دوست دارم شهادتم در حالی باشد که در سجده هستم

دکمه بازگشت به بالا