در جای‌ جای پیکرش ردپای جنگ بود اما او باز هم مقاومت کرد

دکمه بازگشت به بالا