تا اینکه یکی از پزشکان به پدر و مادر عبدالله گفت: دوا از من و شفا از خدا.

دکمه بازگشت به بالا