برادرم بین مردم شربت پخش می‌کرد که منافقین او را ترور کردند

دکمه بازگشت به بالا