اینا دو سه تا از اون کوخ نشینانی هستند که امام فرمود به تمام کاخ نشین ها شرف دارن

دکمه بازگشت به بالا