اگر دو چیز را رعایت بڪنی ، خدا شهادت را نصیبت می ڪند

دکمه بازگشت به بالا