خاطرات شهدا

سبک زندگی – شهید علی چیت سازیان

شهید علی چیت سازیان

به سبک زندگی

در راه شهدا قدم بردارید.

درراه شهدا حرکت کنید.

بر دوش بگیرید این شهدا را.

تمام ارزش ها در شهداست.

خوشا به حال شهدا،

آن ها گل های خوش بویی بودند که خداوند چید. خدا آن ها را برگزید.

شهدا زنده اند، شهدا برای کسانی زنده اند که راهش را ادامه دهند.

امانت دار خوبی باشید برای شهدا.

جمعیت سراپا گوش شده بودند.

یک حس عجیبی می گفت که این آخرین سخنرانی اوست.

ذکر او شده بود شهدا.

روحش شاد ,یادش گرامی و راهش استوار

برچسب ها

مجتبی

مدیر سایت حر زمان

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید