خاطرات تفحص

خاطرات تفحص – یا معین الضعفاء

رمز حرکت ما نام مقدس امام رضا علیه السلام بود

از صبح تا عصر جستجو کردیم هفت شهید پیدا شد .

گفتیم حتما باید شهید دیگری پیدا شود .

رمز حرکت امروز نام مقدس امام هشتم بوده .

اما هرچه گشتیم شهید دیگری پیدا نشد .

خسته بودیم ودل شکسته . لحظات غروب بود .

گفتند : امام جماعت یکی از مساجد شیعیان عراق در

نزدیکی مرز باشما کار دارد !

به نقطه مرزی رفتیم .

ایشان پیکر شهیدی را پیدا کرده و برای تحویل آورده بود .

لباس بسیجی برتن شهید بود .

با آمدن او هشت شهید روز توسل به امام هشتم کامل شد .

اما عجیب تر جمله ای بود که بر لباس شهید نوشته بود . . .

همه با دیدن لباس او اشک می ریختند.

برپشت پیراهنش نوشته بود :

یا معین الضعفاء . . .

راوی : بسیجیان تفحص

(منبع : کتاب شهید گمنام )

برچسب ها
نمایش بیشتر

مجتبی

مدیر سایت حر زمان

دیدگاهتان را بنویسید