خاطرات شهدا

کاپیتان سپاهان،کفش آدیداس

شــهید حــسن غازی
یڪبار باشگاه سپاهان ڪفش آدیداس بهش هدیه داد. آن موقع ڪفش فوتبالی آدیداس هدیه گرفتن خیلی بالا بود، با این ڪه قیمتش هم نسبت به حالا رقمی نبود. ولی مثل این بود ڪه به یڪی بخواهند ده تا سڪه هدیه بدهند.
ماها خیلی راغب بودیم ڪه این ڪفش ها را یا خودش بپوشد یا بدهد به ماها. یڪ روز جمعه ای بود، توی زمین خاڪی رفته بودیم تمرین فوتبال، بعدش همگی رفتیم خانه حسن اینها، نیم ساعت بعد دیدیم زنگ در خانه را زدند.
حسن رفت سر ڪمدش و یڪ پلاستیڪ برداشت و رفت دم در داد و برگشت.
من ازش پرسیدم(حسن چی بود؟)
گفت:(ڪفشام، ڪفش آدیداسا.)
گفتم: (برای چی؟ دادی به ڪی؟)
صبح ڪه فوتبال می ڪردیم!
یڪی از بچه های آن تیم ڪفش هایش پاره بوده. توی بازی ازش می پرسد:(چرا ڪفشت پاره است اذیت نمیشی؟)
گفته بود:(ندارم بخرم.)
بعد از بازی صدایش زده بود و آدرس خانه شان را داده بود و گفته بود بیا دم خانه، من ڪارت دارم و ڪفش آدیداس ها را بهش داده بود

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

پنج × یک =

دکمه بازگشت به بالا