خاطرات شهدا

خدا ڪار برونسی رو راه میندازه

خدا ڪار برونسی رو راه میندازه
مسئولین سیاسی ما ، مدیران ما ، مدیران میانی و ڪلان ما مانند شهید برونسی نیستند .
چون شهید برونسی وقتی ڪه رفت برای خانومش ڪه داشت وضع حمل میڪرد قابله بیاره ، اونقدر درگیر ڪار شد یادش رفت !
دیگه آدم خانومش رو موقع زایمان فراموش میڪنه ؟!
بعد فرداش یادش اومد ، برگشت خونه گفت : ببخشید من درگیر شدم .
” دید همه خوشحالن ! بهش گفتن اتفاقا قابله ای ڪه فرستادی خیلیم خوب بود ، دیروز تا تو رفتی یه خانومی اومد گفت من همون قابله ای ام ڪه آقای برونسی منو فرستاده ! اومد هیچیم از ما نگرفت ، خیلیم خوب وظایفشو انجام داد .”
خدا ڪار برونسی رو راه میندازه …
شهید عبدالحسین برونسی

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

15 − 2 =

دکمه بازگشت به بالا