نوامبر 25, 2017

اگرحــُـرشدی لذت عشق و ایثار را با تمام وجود حس خواهی کرد  کلیه حقوق محفوظ کپی و انتشار مطالب با ذکرصلوات آزاد است.